2019. Május 23. Csütörtök Dezső napja van.
Kezdőlap Beköszönő Nagykunság Nagy-Sárrét Hajdúság - HortobágyA nap képe A Farkas család naplója Háromföldi Ki Kicsoda Asszonyok írják Fotoalbum

Két napon át tart
2019-05-16 20:34:11

Az idei Gyermeknapi rendezvények Nádudvaron 2019. május 24-én 14:00-től az Ady Endre Művelődési Központban.

A Farkas család naplója

2015-12-15 18:29:36

25.jpgAz első Önkormányzat megalakulása óta 25 év telt el. 1990-ben, az első szabad és demokratikus választások után Püspökladányban is megalakult az első Önkormányzat. Ennek emblematikus személyisége Dr. Farkas Dezső, a város első polgármestere. Dr. Farkas Dezső 1972-ben érettségizett a KLTE gyakorló gimnáziumában. Majd tanulmányait Németországban folytatta, és 1976-ban végzett közgazdászként. Ezt követően a Budapesti Közgazdasági Egyetemen 1980-ban szakközgazdász diplomát szerzett, és rá egy évvel a doktori címet is megkapta.
Családjával életét Hajdúszoboszlón kezdte, majd Debrecenbe költözött. A csapágy-gyár és a Hajdúsági Iparművek után a Megyei Tanács Tervosztályán dolgozott 1982-1986-ig, ahol komoly tapasztalatokra tett szert a települések gazdasági életének irányítása terén. 1987-ben szabadúszó, szellemi szabadfoglalkozású lett, elsősorban tolmácsolásból és fordításból élt. Politikai érdeklődése mindig is megvolt, de sokáig úgy gondolta, hogy belülről is meg lehet reformálni az államrendszert. A nyolcvanas évek végére azonban már a megoldást a többpártrendszerre épülő demokratikus átalakulásban látja. Lelkesen üdvözli az új társadalmi szervezetek, majd a pártok megalakulását. Farkas Dezsőt magánéletének változása - házassága Csontos Gabriellával - Püspökladányba hozta, és így itt a frissen megalakult MDF-nek Ő lett az elnöke.
Hogyan emlékszik vissza az első demokratikus választások idejére?
Előzménye volt a nemzeti kerekasztal megalakulása. Ez azt jelentette, hogy 1989-ben le kellett ülni tárgyalni az ellenzéknek és az uralkodó pártnak; az egyik oldalon ültek az MDF, SZDSZ, FIDESZ, KISGAZDAPÁRT képviselői, a másik oldalon a régi rendszer képviselői: az MSZMP, a KISZ, a szakszervezetek és a Hazafias Népfront. Meg kellett állapodni a választások időpontjában és lebonyolításának menetében, amit 1990-re tűztek ki. Ekkorra már városunkban is megalakultak az országos pártok helyi szervezetei, újságot, szórólapokat gyártottunk, gyűléseket szerveztünk, részt vettünk a tanácsüléseken. Emlékezetes akciónk volt az erdélyi magyarok megsegítésére gyűjtött segélyszállítmány megszervezése 1989. decemberében.
A mai fiatalok nem tudják, hogy mi a különbség a régi szocialista rendszer tanácsi vezetése és az önkormányzati rendszer irányítása között. Kérem, beszéljen erről!
A tanácsok beépültek a kommunista diktatórikus rendszer hierarchiájába, ami azt jelentette, hogy felülről irányították a településeket.
Az önkormányzatiság lényege pedig, hogy minden közösség szabadon, önállóan működjön és döntsön érdekeinek érvényesítésében. Ehhez pedig az államnak kötelessége biztosítani az anyagi feltételeket.
Hogyan zajlott Püspökladányban az első önkormányzati választás?
Akkoriban a választások helyi szinten is 2 fordulósak voltak. Az első fordulót 1990. szeptemberében tartották meg. Püspökladányt 10 körzetre osztották. Azok, akik a legtöbb szavazatot kapták, azok juthattak be az önkormányzati testületbe. Az első fordulóban a szavazás 3 körzetben lett érvényes és eredményes. A 2. fordulóban jutott be a körzetekből további 7 képviselő, és 9 képviselő pártlistáról került be a testületbe. Így 1990. október 14-én a 19 fős képviselő testületet megválasztották. A testületből 11 fő a jobboldali, 8 fő a baloldali gondolkodású polgárokat képviselte.
Elmondhatjuk, hogy történelmi jelentőségű az első testület megalakulása. Kik voltak a tagjai?
Baloldaliak: Dr. Pásztor János, Dr. Nagy László, Tomka Jánosné, Csizmadia Lajos és Ökrös István az MSZP jelöltjei, míg Szilágyi Lajos, Dr. Garamvölgyi György és Dr. Molnár László független jelöltként jutott be a testületbe.
A jobboldaliak pedig: Dr. Felszeghy Szabolcs, Györkei Gyula, Dr. Hódos József, Szilágyi Imre, Papp Sándor és Dr. Farkas Dezső az MDF, Kisgazda párt és Vállalkozók pártja támogatásával, Mile István, Dr. Nagy János és Szabó Ferenc az SZDSZ, Pereiné Borsos Gizella és Kardos István a FIDESZ jelöltjeiként lettek képviselők.
Hogyan történt a polgármester választás?
Akkor még a polgármestert nem közvetlenül a lakosság választotta, hanem a megalakult testületnek volt ez a feladata. Meglehetősen fonák helyzet alakult ki, mert a jobboldal volt többségben a testületben, mégis a törvény szerint a volt tanácselnök jelölhette ki a polgármester választás időpontját. Ez pedig 1990. október 24-re esett, 10 nappal a választások után. Ez az időszak azzal telt el, hogy a baloldal erős kampányt indított, hogy a jobb oldaliak közül sikerüljön meggyőzni néhány embert, hogy szavazzon a baloldal jelöltjére. Városszerte ismert volt a két jelölt: Dr. Molnár László a régi rend jelöltje volt. Mile Istvánt az ellenzék jelölte, de az utolsó pillanatban (október 23-án este) visszamondta a jelölést, mert családját annyi atrocitás érte. A polgármester-választás másnap a jelenlegi házasságkötő-teremben kezdődött el. Csizmadia Lajos tanár úr, a legidősebb megválasztott képviselő vezette le az ülést. Nyilván, részben a törvényeket betartva igyekezett irányítani, részben a hatalmon maradni akaró baloldal „ukászait” követte. Ő ült a pulpitusnál, vele szemben félkörben ültek a képviselők és a hátuk mögött a baloldali tömeg zsúfolódott, a jobboldaliak pedig kiszorultak a folyosóra. A baloldaliak fel voltak készítve, hogy Mile Istvánt a jobboldal polgármester jelöltjét támadják hozzászólásukkal. Csak arra nem készülhettek föl, hogy a jobboldal jelöltje közben megváltozott, így Dr. Felszeghy Szabolcs bejelentette új jelöltjüket: Dr. Farkas Dezsőt. A felkészített tömeg nem tudott olyan gyorsan váltani és ők így az előre megszerkesztett koreográfia alapján Mile Istvánt szidták tovább. A végén csak sor került a fő napirendi pontra is: a polgármester választásra. A titkos szavazás 10:9-re dőlt el a jobboldal javára. (Ebből kiderült, hogy egyvalakit sikerült meggyőzni a baloldalnak, máig sem tudjuk, hogy kit.) Mindenesetre én vehettem át a városvezetést, mint a demokratikus választások első polgármestere.
Hogyan indult el az első önkormányzat működése?
A működéshez pénz kellett. Nyilvánvalóan ennek egy részét az állami költségvetés biztosította, amit a törvény szerint csak működtetésre lehetett fordítani. Fejlesztésre csak az önkormányzat által kitermelt összeget lehetett felhasználni. Ez pedig a helyi adóból, vagyonértékesítésből vagy saját vállalkozásból jöhetett létre. Olykor céltámogatásra is számíthattunk az államtól. A nehézség abból adódott, hogy a működtetésre kapott pénzből nem lehetett fejlesztésre átcsoportosítani. Ahhoz viszont ragaszkodtunk, hogy a kötelezőn felül helyi adót ne vessünk ki az amúgy is elszegényedő, munkahelyeit elvesztő lakosságra. A működés egy másik forrása az államtól kapott vagyon, amiért aztán nekünk kellett felelősséget vállalni.
Feladatunk volt még mindazon szervezetek (bizottságok, intézmények, vállalatok) létrehozása, amivel az önkormányzat irányítani tudta a várost. A rendszer kialakítása egy hosszú folyamat volt és sok-sok nehézséggel járt. Sokszor éjszakába nyúló vitákon döntöttünk a város kérdéseiről. Tehettük mindezt a saját kontónkra, hiszen a képviselői tevékenységért akkor még nem járt fizetés vagy tiszteletdíj.
Melyek azok a legjelentősebb változások, amelyek az Ön polgármesteri munkás-ságának éveihez kötődnek?
Legnagyobb feladat volt az áram, a gáz, a szennyvíz-hálózat átvétele az államtól. A közművesítésnek a technológiai sorrendjét be kellett tartani. Először a szennyvíz-vezetéket letenni az utak alá, majd leburkolni azokat. A gáz-és a telefonhálózat is a ’90-es évek elején épült ki Püspökladányban. Bővült a Petőfi iskola, rendeztük a főteret, támogattuk az egyházakat, a civil szervezeteket, alapítványokat hoztunk létre a sport, a kultúra és a tehetségek támogatására, kitüntetéseket alapítottunk, stb. Egyszóval nem volt egyszerű a város életének megszervezése: ha egy valaki jól járt valamivel, ha egy valakivel jót tettünk, akkor a másik tíz megsértődött.
Fontosnak tartja-e a polgármester politikai elkötelezettségét?
Igen, mert ha a város vezetése nem „olyan színű”, mint a kormány, az több konfliktusnak a forrása lehet. Szerencsés egybeesés az, ami jelenleg is van városunkban, hogy mind a város vezetése mind az országgyűlési képviselője, mind a kormány a FIDESZ-KDNP párt elkötelezettjei. Ez erősíti a várost.
Hogyan látja a jelenlegi önkormányzati vezetés munkáját, és mit javasolna a jövőre vonatkozólag?
Én azt hiszem, hogy jó úton haladnak. Nagyon örülök annak, hogy sok minden fejlődött. Ma már nagyobbak is a lehetőségek a pályázatok révén. Nyilván nyitott szemmel kell járni, nyilván kellenek a munkatársak, akik ebben segítenek, és hát kell egy olyan többség amely a szükséges politikai döntéseket ehhez meg tudja hozni. Fontos, hogy a mindenkori vezetésnek legyenek céljai, elképzelései városunk jövőjéről. Azt szokták mondani, hogy annak a hajósnak, akinek nincs célállomása, annak minden szél rossz, mert nem tudja, hogy merre akar menni. De, akinek van egy célja az tudja, hogy ez a szél jó, a másik szél meg nem jó, és akkor azt kikerüljük, ezt meg befogjuk a vitorlánkba. Úgyhogy „jó szelet” kívánok az utódaimnak! (forrás:Püspökladányi Hirek 2015.novemberi szám, fotó:Lévai Péter)

2015-12-01 08:43:54

markabolt_asztali_grillezo_karacsony.jpg.pngMég novemberben több családhoz is meghívást kaptunk. Nagyon örültünk ezeknek a vendégeskedéseknek, mert rég láttuk egymást, rég hallottunk felőlük. Az első ilyen esténk november 13-án, pénteken volt. Szerencse nap - mondta a háziasszony és azt javasolta, töltsünk ki ezen a ritka napon lottót, mondjunk számokat, amiket megjátszunk. Próba szerencse alapon! No, az én uramnak alig jutott eszébe szám, inkább elmesélte, hogy egyszer lottózott életében és az is elég régen volt. Még hét elején feladta a szelvényt és szombatig - a húzás napjáig -, mind csak azon törte a fejét, hogy mire fogja elkölteni azt a sok pénzt, amit nyer. Hétvégére teljesen belefáradt a "pénzköltésbe", úgyhogy nagyon boldog volt, hogy ez a nagy gond leesett a válláról, mivel nem húzták ki egyik számát sem. Azóta is erre a keserves pár napra gondol és nem vesz lottót. Mondanom sem kell, hogy nem nyertünk, de azon az estén nagyon jól szórakoztunk, finom étkeket ettünk, többek között liba levest, kemencében sült libacombot, sütőtököt. A következő meghívás Karcagról érkezett. Ezen az estén egy ételrecepttel (túróscsuszás kakaspörkölt) és két kendő megkötési trükkel lettem gazdagabbb és kandaló- tüzes beszélgetéssel. A harmadik invitálásnak itthon tettünk eleget. Egy kedves házaspárnál egy szuper szerkezettel (a képen) az asztalnál saját magunk csináltuk meg a vacsinkat. A háziasszony előkészítette a sütni valókat: csirkemell darabokat, különböző sajtokat, zöldségeket. Fenséges volt és közben fecsegtünk, nevettünk. Olyanok voltak ezek az idők, amikre sokáig emlékezni fogunk. Köszönjük a szép estéket! (Írta: Csontos Gabriella)
   
      

2015-11-17 08:21:38


2015-11-30 16:24:45

festo.jpgAnyukám festet és mázoltat. 84 éves. Nem szállt ki hozzá az ÁNTSZ, szerintem sem kellene most ebbe belevágni, de ő már a mesterrel is megbeszélte, holnap jön és a hétvégén kifesti a konyhát, a fürdőszobát, a W.C.-t, a spájzot. Mert hogy néz már az ki fiam, hogy a befőtteket nem tiszta polcra teszem? - kérdezi méltatlankodva. Mert még rak el befőttet is minden ősszel. A másik 80 éves ismerősöm keritést csináltatott. Nem azt mondta, hogy már minek, hanem megrendelte, elkészittette. Annyira jó, hogy ezek az idős emberek körülöttem nem a mának élnek. Nem percekre gondolnak, hanem az évekre, évtizedekre. Nem a mostban élnek, soha nem is abban éltek, hanem a jövőnek. Úgy tervezték az életüket, a családot, a házat, a kertet. Jut eszembe a kert! Ma végre már össze tudtam seperni, gereblyézni a falevelet az udvaron. Ahogy kell: a cseresznyefa levelei a fák tövén, a sövény alján, hogy a sündisznó, a bogár, a giliszta tudjon hol kitelelni. A diófa leveleit zsákba gyűjtöttem. Soha nem felejtem el, hogy mikor mérgelődtem a diófánk miatt - mert nem törhető és kicsi a termése és iszonyú sok levél van rajta, ami ősszel nagy gondot jelent nekünk -, Bence fiam szólt rám: - Anya, ki ne vágjátok már, hiszen olyan nagy lombsátra van és olyan jó alatta üldögélni! No, engem néha a gyermekeim, meg van amikor az anyukám tesz helyre. (Írta: Csontos Gabriella)

2015-10-30 14:27:58

bar__tok.jpg Végre újra találkozott baráti társaságunk, hiszen a nyár és az ősz eleje is mindenkinek más és más feladatot adott. Most avattuk fel "hivatalosan" a nyáron átalakított kisházat az udvaron. A férfiak a városi strandfürdőben kezdték az avatási ceremóniát, mi nők a konyhában sürögtünk-forogtunk. Rég nem látott kedves barátnémmal kettesben készítettük a vacsorát és természetes, hogy alig győztük mesélni a velünk történteket. Szilvi unokahúgaival muffint sütött és isteni mascarponés finomságot is hoztak. Csabi és Kriszti az otthoni teendők ellátása után estek be hozzánk villányi borral a kezükben. Nekem végig az volt az érzésem, hogy vasárnap van, pedig egy teljesen hétköznapi csütörtök este volt. Szó esett itt a huszonöt éve történt taxis blokádról, ki hol és hogyan élte meg -  megtudtuk, hogy vannak akik, ennek az eseménynek köszönhetik egymásratalálásukat -, beszéltünk a gyermeknevelés gondjáról, öröméről, az internet világáról, és még nagyon sok mindenről. A mi időnkben az ilyen összejövetelt házibulinak hívták, most party time-nak mondják, én egyszerűen egy boldog estének nevezném. (Írta: Csontos Gabriella)

2016-11-14 11:21:33

F__nyk__p_0004.jpgTegnap (2015. október 24-én) megszentelt gyűrűkkel eljegyezték egymást gyermekeink: Márton és Lídia. Papi áldást is kaptak. Találkoztunk az Anya- és Apatárssal. Erdélyben így mondják. Ismerkedtünk. Szép, meghitt délután volt. A nap ragyogott és az én drága fiam is a boldogságtól. (Írta: Csontos Gabriella)

2015-10-22 16:39:53


2015-10-08 21:02:11

J__zika.jpgMár gyerekkoromban megtanított anyukám kötni. Még ruhát is csináltam magamnak felsős koromban. Igaz, hogy új pamuthoz nem sokszor jutottam, inkább bontott anyagból dolgoztunk. Kötöttem pulóvert, sálat, sapkát. Mikor Márton fiammal itthon voltam gyesen, egyik ismerősöm új fonalakat hozott hozzám és én abból készítettem mindenféle kötött holmit, aztán az illető elvitte azokat és kaptam a munkámért némi kis honoráriumot tőle. Rengeteg kötős, horgolós könyvem, újságom is van, pedig egy időben  nem sok időm volt a kézimunkázásra. Mégsem volt lelkem sosem kiselejtezni azokat. Mikor ismerettségi körünkben születtek kisbabák, mindig kötöttem valamit ajándékba nekik. Blanka unokámnak több minden készült. Az idén nyáron is vettem gyönyörű piros pamutot, gondoltam csinálok neki egy kis kabátkát szülinapjára, július 15-re. A nyár igen mozgalmas volt számomra, igy a kabátka nagyon nehezen készült. Igaz, hogy végül kicsinek is találtam méretileg, így a szülinapra más ajándékot kapott. Már augusztus hónapban jártunk és arra döntöttem, hogy ez a lélekmelegítő igazán a másik kis unokámnak, Jázikának lesz majd jó. Még az a szerencse, hogy van Blankának egy hét hónapos drága kis huga és éppen rávaló lett és el is készült az őszi napok egyikére a kis pulóver, sőt még egy kis sapi is hozzá. Jól áll a kislánynak a piros szín és tetszik a családtagoknak is a kis hölgy új szerkója. Nem veszett kárba a nagyi munkája.(Írta: Csontos Gabriella)

2015-10-01 11:15:24

Az idő a gazda nem Baranyi Pista - mondta mindig apukám. Most ősszel jutott eszembe ez a mondata, amikor a kertben egyre-másra csak a leégett, elszáradt leveleket, a foltos és beteg zöldséget, gyümölcsöt takarítottuk be. A padlizsán palánták még tavasszal gyönyörűek voltak, elkezdtek a virágból fejlődni a kis tojásgyümölcsök, aztán jött az a hatalmas forróság és megálltak a növésben, nem lilultak meg, maradtak kicsik és narancs sárgák.
12059846_1148281805186551_361214362_o_1.jpg
A paradicsom egyrésze ráaszalódott a száraz növényi szárra. Talán a paprika tövek nem lettek betegek. A birsalmafa alja tele van lehullott gyümölccsel. Három kupacba válogattam: teljesen rothadt, félig rothadt és kicsit rothadt.
12076496_1148281961853202_1856175130_o.jpg
Mondja az uram, hogy ne panaszkodjak, az idei nyáron nem sokat tudtunk a kerttel foglalkozni, tehát örüljünk ennek a kis termésnek is. Igaza van, csak sajnálom, hogy az idén nem nagyon tudtunk befőtteket készíteni. Még lesz birsalmalekvár, tettem el pár üveg szilvalekvárt, de több semmi. Igaz a cseresznyéből pálinka lett, sőt egy kevés szilva párlat is lesz még. No, meg egy kicsi ház bora, hogy legyen mit innunk Márton napján, hiszen akkorra kiforr majd. (Írta: Csontos Gabriella)

2015-10-01 18:07:58

F__nyk__p_0039.jpgMost nem egy szívderítő dologról írok. Itt lakunk Püspökladány szívében és sajnos a belváros tele van rágcsálóval. Nincs pedig a közelünkben sok állat, felhalmozott takarmány, mégis ezek a nagyon szapora élőlények igen csak megleptek bennünket tavaly télen. Az uram szerint azért, mert az alsó épületünknek az ajtaja egy igen régi rozoga tákolmány volt és azon jártak kis-be a nem szeretem lények. Nos egész télen és tavasszal küszködtünk és irtottuk mindenféle módszerrel őket. Szerintem sikerült is megszabadulni tőlük, viszont az uram azt mondta, hogy jobb megelőzni a bajt és a nyáron arra határoztunk, hogy kicseréljük az ajtót és bombabiztossá tesszük a ki- és bejárást. Már a finisébe járunk a munkának, a mester lassan befejezi a dolgát, nekem a meszelés jutott.
Nem egy kellemes meló, de lassan a végére érek és aztán jöhet a rendrakás a visszapakolás. Van még mit csinálni, de már látom a végét. (Írta: Csontos Gabriella)
F__nyk__p_0043.jpg

Oldal : 123456789101112131415
161718


A J Á N L Ó
A háromföld kincse
 kézműves szappanok
https://www.facebook.com/search/top/?q
=h%C3%A1romf%C3%B6ld%20kincse%

14463230_536225823237001_4147946727005158799_n.jpg
BRILL
Új esküvői ruhaszalon Debrecenben!
 Külsővásártér 3.sz.
Bejelentkezés: 30 412 96 33
Vadonatúj ruhák, mérsékelt árak,
 kedves kiszolgálás!
https://www.facebook.com/brillszalondebrecen/?fref=ts
www.facebook.com/riegel.cajon/

uz_v__lgy.png
www.uzvolgye.info

   talitabanner_1.jpg 

www.talita.hu

S__rr__tiKr__nika.jpg
www.sarretikronika.hu

kaiser.jpg
KARCAG
menu_kaiser.jpg

palinkafozo_2db.jpg
www.palinkafoz-ust.hu