2018. Május 22. Kedd Júlia, Rita napja van.
Kezdőlap Beköszönő Nagykunság Nagy-Sárrét Hajdúság - Hortobágy Csaba Hírek Szép Tv Zagyva Ági blogja A Farkas család blogjaMagyarországLányoknak-LegényeknekAnyáknak-ApáknakKönyv-, film- és lemezajánló Háromföldi Ki Kicsoda Asszonyok írják Fotoalbum

Utazás anyukámmal
2018-05-08 15:54:59

...Ő meg vasuton közlekedett, neki már az volt a természetes, nekünk pedig az autó. Ott ül a hátsó ülésen és nézi a tájat, megkérdezi, hogy ez már Hajdúszoboszló? Hol járunk? ...

Könyv-, film- és lemezajánló

2012-12-13 10:42:02

ozsik__nyv.jpg


Az Accordia Kiadó gondozásában megjelent Ozsváth Sándor művelődéstörténész új könyve az előzőnek, a "Látjátok, feleim..."-nek a folytatása "Mik vagyunk..." címmel. Ez is 33 írást és 33 - a szerző által készített - fotót tartalmaz. Karácsony előtt kerül könyvárusi forgalomba a Líra üzlethálózat boltjaiban. Dedikálva, szerzői áron közvetlenül Ozsváth Sándortól is megvásárolható (belföldön, postaköltséggel együtt 2.000 Ft-ért)! E-mail cím: veritasos4@gmail.com.

2012-11-28 18:35:31


Kiss Ferenc-Keresztes Dóra: Papó zenedéje
Óvodásoknak, kisiskolásoknak ajánljuk ezt a színes-hangos könyvet, hogy minél hamarabb megismerjék a magyar népzenét és annak hagyományos hangszereit. Papó, azaz Nagyapa mesél benne a régi, falusi zenélési alkalmakról, a zene gyógyító és jobbító szerepéről. Mondókákat, dalokat és történeteket idéz fel a dorombról, tekerőlantról, kobozról, dudáról, cimbalomról és más, régi zeneszerszámokról. A képzelőerőt serkentő mókás illusztrációk, kérdések és feladatok a „leckék" minél játékosabb és maradandóbb elsajátítását szolgálják. A CD melléklet -- követve a könyv tematikáját -- bemutatja az élővilág zenei hangjait, a hangszerekét, a jellegzetes hangszertársításokat, de tánc alá való muzsika is hallható rajta. Nyisd ki a könyvet és tedd fel a lemezt! Vár Papó Zenedéje!
MEGRENDELHETŐ: rendeles@kulturpart.hu

2012-11-15 08:26:21

bárdosi_2.jpg"Megjövendölve volt régen” címmel a napokban készült el Bárdosi Ildikó Debrecenben élő népdal énekes, aki a Népművészet ifjú mestere (a képen) új, karácsonyi népzenei CD-je, ami önálló lemezeként negyedik a sorban. A korábbiak a szülőföld, a Kis-Küküllő mente népzenei örökségét hordozzák, a mostani az évkör egyik legszebb ünnepére készíti fel a lelkünket.

2012-11-12 09:23:15

M__ndokyBor__t__.jpg „Török–Magyar Könyvtár” címen új sorozat indul útjára. A törökség és magyarság kapcsolatai több mint ezer éves múltra tekintenek vissza, messzebbre, mint a Kárpát-medencei magyar államiság története. A honfoglalás előtti fél évezred során a török népek és nyelvek döntő módon járultak hozzá a IX. századi honfoglaló magyarság nyelvi, etnikai és kulturális képének kialakulásához, majd a besenyő, úz és kun támadások és bevándorlások révén ez a török hatás a következő századokban is folytatódott. Alighogy elültek a keletről érkező törökségi népvándorlási hullámok, a XV. századtól kezdve dél felől érte újabb török hatás a magyarságot: a Balkánon szélsebesen terjeszkedő új nagyhatalom, az oszmán-török birodalom rövidesen szembetalálta magát a középkori magyar állammal. E konfliktus során a magyar állam széthullott, és bekövetkezett történelmünk százötven éves török hódoltsági korszaka, mely csak a XVII. század végén ért véget. A „Török–Magyar Könyvtár” sorozat indításával több célt gondolunk szolgálni: ezek egyike a történelmi és irodalmi szempontból fontos török és perzsa nyelvű szövegek közreadása szakavatott magyar fordításban, kommentárok kíséretében; másika pedig a tudományos eredményeknek a magyar olvasóközönség szélesebb köreivel való megismertetése. A sorozatot Mándoky Kongur István (1944–1992), a tragikusan fiatalon elhunyt kunsági származású magyar turkológus összegyűjtött munkáinak kiadásával indítjuk útjára. A kötet magában foglalja a szerző nyelvészeti és történeti témájú tudományos cikkeit, a magyar nyelv kun elemeiről írott értekezését, folyóiratokban és napilapokban megjelent, ma már nehezen hozzáférhető, magas szintű ismeretterjesztő írásait és végül a törökség népköltészetét bemutató műfordításait. Különös érdeklődésre tarthat számot az egykor a kunok közt jól ismert Kun miatyánk és egy lassan feledésbe merülő kiszámoló mondóka kun nyelvű rekonstrukciója és magyar fordítása. A kunsági olvasók pedig valószínűleg örömmel fogják felfedezni a kun eredetű tulajdonneveinkről szóló fejezetben a saját családjuk és lakóhelyük elnevezésének eredetéről és történetéről szóló izgalmas fejtegetéseket. A kötet megvásárolható: Györffy István Nagykun Múzeum (5300 Karcag, Kálvin u. 4.), Déryné Művelődési Ház (5300 Karcag, Dózsa György út 5-7.), Arany János Városi Könyvtár (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 2/A), Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár (5340 Kunhegyes, Ady Endre u. 2.), Túrkevei Kulturális Egyesület (5420 Túrkeve, Deák F. u. 4.) Ára: 3.000 Ft

2012-10-27 11:40:28

szavainkban_a_kincs_original_34588.jpgAz ifjúsághoz, a nemzet jövőjéről szóló írások gyűjteménye nem afféle didaktikus "intelmek" foglalata, nem is Kölcsey módján szóló kollektív szerzőségű "Parainesis", hanem a magyar értelmiség kiválóságainak sajátos válogatású töprengés- és látleletsorozata. A ma szokásos jelzőhasználat szerinti "keresztény - nemzeti - konzervatív" gondolkodók vallanak e korántsem alkalmi szándékú elmélkedésekben a magyar nép múltjáról, e nehéz múlt tanulságairól, a jelenről és a vállalható jövő körvonalairól. ; A nemrégiben elhunyt Benedek István professzor egyik utolsó, 1996. március 15-én kelt esszéjében (Üzenet) korunk egyetlen karizmatikus magyar államférfiának Antall Józsefet tartotta, aki azonban annyira komolyan vette a demokráciát és a jogállandóságot, hogy nem tudott élni a politikai hatalommal. A szerző szerint a mai választók hada nem "individuumok" összege, csupán "numerusok" sokasága, akiket vajmi kevéssé érdekel a demokrácia és a jogállamiság. Csoóri Sándor a nyelv és az irodalom megtartó erejéről beszél; Fekete Gyula a magyarság tragikus és visszafordíthatatlannak tetsző fogyását panaszolja, miközben az orvoslás módszeréhez is ad számos megszívlelendő tanácsot. Gyulay Endre katolikus püspök az erkölcs rangját hiányolja mai életünkből; Hegedűs Lóránt református püspök a Himnusz értelmezéséhez ad új szempontokat; László Gyula a múlt kutatójaként szól a jövőről. A Maczó Ágnes - G. Nagy Ilián szerzőpáros volt az egyetlen, aki valóban határozott programot fogalmazott meg (A magyar jövő 12 pontja), ebben a népességszám csökkenését megakadályozni hivatott passzus éppen úgy szerepel, mint a Szentkorona-tan közjogi funkciójának visszaállítását sürgető tézis. Nemeskürty István, Makovecz Imre és Szokolay Sándor kultúránk európai mivolta mellett érvel; Sánta Ferenc az "emberarcú kapitalizmus" követelményeit fogalmazza meg; Sütő András a Trianon óta megszakítás nélkül folyó "kisebbség-Endlösung" ellen emeli föl a szavát. Végül Varga Domokos úgy tartja: kifogyott az erő a nemzetből, a mai magyarság önmaga reprodukciójára, a maga megmentésére sem képes immár, csak a csoda segíthet - mint a magyar történelemben annyiszor. ; A gondolatgazdag, ugyanakkor fölöttébb olvasmányos - egyszer könnyed szövegezésű, másszor csevegő-elmélkedő stílusú, ritkán komor tónusú - esszék - minden fiatalnak és a nemzet jövőjéről elgondolkozni hajlandó nem fiatalnak ajánlható . Mivel a kötet nem más, mint a magyar sorskérdésekkel való szembenézés hajlandóságának 1990-es években készült látlelete, illetve a mai magyarság tudatállapotának, szellemi kondícióinak fölmérése, a kötet egyben - dokumentumértékű kiadvány is.(forrás:konyvtar.hu)

2012-10-02 12:36:40

jenei_portr___kicsi.jpgMurányi Gábor: Csöndes patriotizmus című recenziójában így ír Jenei Gyula (a képen) könyvéről: Az Ívek és törésekben a maga is többkötetes költő, Jenei – aki 1998-ban indította útjára pátriája, a megye literátorait összefogó folyóiratát (esztétikai és politikai irányzatoktól függetlenül) – ezúttal a szerkesztőtársaival, szerzőivel, barátaival, sorstársaival folytatott beszélgetésekből állított össze egy kötetnyit.... a minden porcikájukban a művészetben (de többnyire nem abból) élő – és valamilyen szálon a megyéhez kötődő – alkotók mesélnek, anekdotáznak könnyed iróniával vagy depressziómélyből felfakadó gyónással, elmondják magán- és közéleti gondjaikat, reményeiket, helyeselnek és ellentmondanak a műveiket, életüket és helyzetüket talán mindenki másnál behatóbban ismerő Jenei Gyulának. Igazi párbeszédeket, a kérdések fő sodrától ráérősen el-elkalandozó, majd oda visszatérő társalgásokat rögzített a riporteri szerepet vállaló Jenei mikrofonja; ez által, s így lett a kötet a csöndes patriotizmus könyve is...Az alkotáslélektani vallomásokból, a felemelően vagy felkavaróan alakuló sorsokból végül is 10 remekbeszabott portré kerekedett ki. Helyénvalóbb lenne, persze 11 arcképről szólni, hiszen a szelíden provokáló kérdéseivel, találó megjegyzéseivel a beszélgetésben intenzíven jelenlévő szerkesztő és irodalomszervező Jenei is igen pontosan megismerhető. (forrás:KÖNYVHÉT–2011. október)

2012-09-28 13:40:02

sz__csk__nyv.jpgEzt az egyedülálló életrajzi vonatkozású kiadványt a Szűcs Sándor halálának 30. évfordulója alkalmából megrendezett emlékülés (Püspökladány, 2012. július 3.) anyagából állította össze és adta ki az Alföldkutatásért Alapítvány, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásával. Az ülést szervezte és a kiadványt szerkesztette Balogh Jánosné dr. Horváth Terézia kandidátus és dr. Oláh Józsefné Szász Ilona néprajzkutató. A könyv anyaga egyedi módon mutat be két, Püspökladánynak is hírnevet szerző és értéket adó néprajzkutatót, Szűcs Sándor írót és Dorogi Márton tanítót. A Dorogi család hagyatékából közkinccsé tett, feldolgozott és bemutatott magánjellegű levelezés két életút megismeréséhez ad sajátosan különleges segítséget. A Szűcs Sándor által „Marcinak” írt és a Dorogi család által gondosan megőrzött leveleken, postai levelezőlapokon keresztül nemcsak a két ember munkássága, szakmai, néprajzi együttműködése bontakozik ki, hanem lelkük minden rezdülése, mentalitásuk, habitusuk, meghatározó személyiségjegyeik is. Barátságuk, lelki kapcsolatuk vitathatatlan, a temperamentumosabb, szeszélyesebb Szűcs Sándor és a visszafogottabb, szűkszavúbb Dorogi Márton bensőséges és őszinte írásai nemcsak kettejük személyiségéről és munkásságáról, szakmai kapcsolatukról szólnak, hanem olvashatunk bennük számtalan családtagról is, sőt a korabeli társadalmi viszonyok, a kortársak, a hozzájuk fűződő viszonyuk is megismerhetőek belőlük. Dr. Tóth Albert, az Alföldkutatásért Alapítvány kuratóriumi elnöke ezt írja a könyv előszavában: „Bár sok, itt megfogalmazott gondolat ismerős a másokhoz írt leveleiből és publikációiból is, de mivel ezek az írások a legmeghittebb bizalmasához szólnak, annyira őszinte véleménynyilvánítások a korabeli néprajzi élettel kapcsolatban, hogy több részlettel gazdagítják, illetve módosítják azt a képet, ami eddig kialakult a Szűcs Sándor munkásságát kutatók körében.” Az első megőrzött postai levelezőlap 1934-ből származik, az utolsó bemutatott levél 1972-ből való.  Ezek, a könyvben másolat formájában is közzétett levelezőlapok, postai küldemények portatörténeti ritkaságnak is számítanak, azok formáját, típusát, bélyegzőhasználatát tekintve is. A könyv egy különleges CD mellékletet is tartalmaz, melyen Szűcs Sándor és Dorogi Márton hangja, humoros játéka hallható 43 percben. A két barát nemcsak levélben tartotta a kapcsolatot – míg Szűcs Sándor Biharnagybajomban élt, a kezdeti években Debrecenből, majd munkája révén Karcagról is sok levelet küldött barátjának – de személyesen is sokszor találkoztak. Ezen baráti találkozások, beszélgetések során sokszor előkerült a magnetofon – mindketten őriztek egyet-egyet és néprajzi adatgyűjtő munkájukhoz használták elsősorban  – és ilyenkor humornak és tréfának sem voltak híján. A CD-mellékleten a két barát által elképzelt és eljátszott  rádióbeszélgetések hallhatóak, melynek ők maguk a Paródia Rádió címet adták. A vicces jelenetekben kifigurázták nemcsak magukat, de a környezetüket, a társadalmi viszonyokat is. Varázslatos múltidézésben vehet részt az olvasó, a hallgató, aki elolvasva a könyvben bemutatott személyes hangvételű, őszinte és bizalmas leveleket és meghallgatva a két jóbarát vicces szerepjátékait maga is úgy érezheti, hogy nemcsak a néprajzkutatókat, az írót és a tanárt ismerhette meg, de mint személyes ismerőseit is. (forrás:puspokladanyanno.hu)

2012-09-17 11:49:41

ezerarcu.jpg

Megjelent egy 104 oldalas színes képeskönyv Ezerarcú Püspökladány címmel, mely 1650.-Ft-ért megvásárolható a Püspökladányi Tájékoztató Központban (Püspökladány, Petőfi u. 5-7.) munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között.

2012-09-12 12:59:54

PGfilm.jpg

Az ecsegfalvi Jantyik testvérek huszonöt évvel ezelőtt elhatározták, hogy zenekart alapítani és alföldi rockzenét játszanak. Ezt azóta is művelik, pár éve Halmos Béla is velük húzza. Róluk készült egy film. 2012. szeptember 27-én 19:00-kor lesz a 25 éves PG Csoportról készült zenés dokumentumfilm bemutatója Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban (Rákóczi út 21.) A filmet Szomjas György rendezte.

2012-08-02 07:00:31

hofeher_es_a_vadasz_ravenna_kiralyno.jpg2012 nyara számos újdonságot ígért. Az egyik ilyen, kasszasikernek beharangozott, a június elején mozikba került, Hófehér és a vadász című akció-kalandfilm. Rupert Sanders, a film rendezője először dolgoz fel, a már Disney által is rajzfilmesített Grimm történetet. Két éve az Alice Csodaországban című filmet készítették el hasonló módon, mely egyébként megosztotta a nézőközönség és a kritikusok véleményét. Az új filmtől természetesen legalább olyan színvonalat és látványosságot vártunk el. A hófehér és a vadász, mint címéből is kiderül, a klasszikus Hófehérke és a hét törpe című mesét dolgozza fel, persze modern kiadásban. Kezdjük először is a szerepek kiosztásánál. A főszerepet, vagyis Hófehér szerepét Kristen Stewart kapta, akit a Twilight filmek főszereplőjeként ismerhetünk.
 
Először sokan furcsállták a rendező választását. A lány eddigi sikereit egyáltalán nem a szépsége miatt érte el. A film nagyobb lehetőséget adott színészi képessége és ezzel párhuzamosan szépsége bemutatására is, mint eddigi szerepei. Persze, gyakran láthatjuk a tipikus - bámulok a semmibe nyitott szájjal - Bella tekintetet, ami az évek alatt már mítosszá vált. A királynő, vagyis a boszorkány szerepét Charlize Theron kapta. Nem is kell mondanom, kitűnő választás volt, hiszen a színésznő méltán híres szépségéről, a szerep pedig éppen erről szól. Habár, Charlize olyan gyönyörű volt, hogy a főhőst, Stewartot mondhatni teljesen elnyomta. Természetesen szépsége mellett, színészi tehetsége is hozzájárult elsöprő sikeréhez. Érdekes volt a vadász szerepének kiválasztása. A karakter eredetileg csak egy mellékszereplő, azonban a filmben az egyik főszerephez jutott. A vadászt a Thort alakító, Chris Hemsworth játssza, aki már alapvető tulajdonságaival, férfiasságával is meghódítja az embert. És természetesen ne hagyjuk ki a Herceget sem. Hófehér gyerekkori szerelmét Sam Clalfin alakítja. A 26 éves brit színész két éve tűnt fel igazán a filmvásznon, amikor a Karib- Tenger kalózai, Ismeretlen vizeken című filmben Johhny Depp és Penelope Cruz oldalán szerepelt. A Hófehér és a vadászban csupán mellékszereplő, de annak viszont nagyon fontos, hiszen az ő segítsége a sorsdöntő.
Akkor lássuk a történetet.
Hiába mondják, hogy a történet kiszámítható, a film mégis rengeteg új élményt nyújt, hiszen az alap sztorit egy teljesen új kontextusba helyezték. Az események egy középkori királyságban zajlanak, ahol az új királynő megjelenése előtt az emberek boldogságban és gazdagságban éltek. Ez megváltozott Charlize felbukkanásával, hiszen ő a fő gonosz, aki szépsége megtartása érdekében bármire képes. Mindent a kezében tart, uralkodása alatt fejét ütötte a szegénység, betegség, barbár viselkedés és satöbbi. Hófehér feladata természetesen a fő gonosz legyőzése, tehát a jó hatalomra jutása a cél. Ehhez persze számos segítője akad. Na, de hogy ne spoilerezzek, itt abba is hagyom a mesélést. Az alap sztori köré font kisebb történetek és persze az effektek még inkább feldobják az eredeti történetet. Egyébként is, a Hófehérke és a hét törpe meséjét az emberek többsége már gyerekkorában ismerte, természetes, hogy kiszámítható a végkifejlet. A cselekményszál pörgős, a film folyamatos izgalomban tartja a nézőt. Az akció mellett feltűnik a romantika is, Hófehér és a Herceg jóvoltából. Azonban az egyik alapvető elvárást nem teljesíti a film. Habár a néző jól szórakozhat a folyamatos izgalmak közepette, a történetben egyáltalán nem mutatnak humort. Ez ősi hiba, hiszen az átvezető, pihenésnek szánt lassabb, esemény nélküli részek lehangolttá teszik a film élvezetét. Persze, akadnak néhol egy-egy csípős megjegyzések, vagy vicces kinézetek, de egyáltalán nincs benne jónak vélhető poén. Hiszen egy film akkor jó, ha sírunk, gondolkodunk és természetesen nevetünk is rajta.
Nyilván itt is előkerülnek a klasszikus elemek: a varázslat, jó és a rossz harca, mérgezett alma, a varázstükör, fekete varjú, az életmentő csók és persze a törpék. Itt hadd térjek ki a mesehősökre. A kritikusokat felháborította a törpék megjelenítése, ugyanis nem törpéket alkalmaztak, hanem normál magasságú színészeket kicsinyítettek le. Azonban a mai technológiai lehetőségekkel egész jól kivitelezték az ötletet. Viszont meglehetősen kevés szerepet kaptak, az eredeti sztorihoz képest. Az egyik törpe szerepét Bob Hoskins játssza, akit a Roger, nyúl a pácban című animációs filmből ismerhetünk leginkább. A filmvásznon feltűnik még: Ian McShane, aki szintén a Karib-tenger kalózai, Ismeretlen vizeken című filmben játszik. Ray Winstone, Toby Jones, Eddie Marsan, Johnny Harris, Nick Frost, Brian Gleeson. Végül megemlítenék néhány szokatlan dolgot. A feldolgozás fogalma magában rejti az eredeti történet cikk-cakkos megváltoztatását, esetleges átírását. Nos, esetünkben is így történt. Mint már említettem, az alapsztorit új kontextusba helyezték, ami nem jelent rosszat. Néhány furcsaság azonban mégis akad. Példának okáért említem meg, ami számomra is meglehetősen abszurd volt, Hófehér felébresztését a „klinikai” halálból, amit természetesen a mérgezett alma okozott. A hős megmentő ugyanis nem a Herceg. Szerintem ennél többet nem is kell elárulnom, mindenki rá fog jönni, és a néző maga dönti majd el, hogy ez tetszik neki, vagy nem. És ott van még a Tündérországban megjelenő Fehér Szarvas alakja, valamint a Boszorkány csatlósa is, aki egyébként a Királynő bátyja.
Nézzük a technikai dolgokat.
Erről nem kell sokat mondanom. Fantasztikus, mire képes a 21. század technológiája. Fenomenális élményeket nyújtanak a filmben alkalmazott effektek, különböző kameramozgások, az animációk és így tovább. A betétdalokról is csak a jót lehet elmondani. A történet izgalmát és az élvezeteket még inkább csak fokozó zenéket alkalmaztak. A film főcímdalát, a The breath of life című számot egyébként Florence és a Machine zenekar szerezte és adja elő. Összesítve elmondható, hogy egy egészen jó dolgot hozott össze a Universal Pictures és a Roth Films stábja. Úgy gondolom, hogy ha kasszasikert nem is, de egy olyan jó filmet hoztak össze, amit biztosan nem egyszer fog megnézni a néző. (írta:Bodnár Ildikó)

Oldal : 12345678910111213


A J Á N L Ó
S__rr__tiKr__nika.jpg
www.sarretikronika.hu

A háromföld kincse
 kézműves szappanok
www.facebook.com
14463230_536225823237001_4147946727005158799_n.jpg
BRILL
Új esküvői ruhaszalon Debrecenben!
 Külsővásártér 3.sz.
Bejelentkezés: 30 412 96 33
Vadonatúj ruhák, mérsékelt árak,
 kedves kiszolgálás!
https://www.facebook.com/brillszalondebrecen/?fref=ts
www.facebook.com/BelleLelle.magic
uz_v__lgy.png
www.uzvolgye.info

   talitabanner_1.jpg 

www.talita.hu

fr_120_120.gif

www.folkradio.hu


kaiser.jpg
KARCAG
menu_kaiser.jpg

palinkafozo_2db.jpg
www.palinkafoz-ust.hu


kulturpartlogo.jpg